Je česká hudba komplikovaná?

Czech music is complicatedKterá hudba je tou nejkomplikovanější na světě? Podle brazilských a amerických vědců to není techno, ale gamelan z ostrova Jáva, těsně následovaný západní klasickou hudbou a hudbou severní Indie. Základem složitého znění gamelan orchestru jsou kovové bicí nástroje, vítr a bubny. V jávské verzi k tomu hudebníci přidávají strunný nástroj (tzv. rebab) a vlastní hlasy.

Americký fyzik Heather Jennings z univerzity Wesleyan vedla tým výzkumníků za účelem vyvinout způsob, jak studovat výkyvy v hlasitosti v devíti různých hudebních žánrech. Jennings ve svém výzkumu adaptovala formu analýzy, která se běžně používá ke sledování vzorů srdečních tepů. Po spuštění každého z různých stylů hudby výsledkem analýzy se stala řada od nuly do jedné, která určovala složitost hudby. Čím blíže se hudební skladba dostala k jedné, tím komplikovanější byla.

Javskému gamelanu a severní indické hudbě se dostalo nejvyšší hodnoty. Brazilská hudba Forro a elektronická hudba ve stylu techno se obě dostaly na vrchol měřící škály s hodnotami kolem 0,8, zatímco jazz a rock’n’roll se umístily zhruba mezi těmito dvěma extrémy.

Podle Marka Lewise, autora průvodce Rough Guides působícího v jihovýchodní Asii je gamelan zajímavý právě svou komplexností. “Gamelan disponuje fascinujícími kvalitami, což vyplývá z opakující se povahy jeho rytmů,” říká Mark Lewis. Na první dojem se gamelan podle Lewise podobá tekoucí vodě.

Jennings říká, že je potřeba ve výzkumu zavést nový způsob, jak hudbu analyzovat z vědeckého hlediska, spíše než soudit její znění a vliv na posluchače. “Žádný z výsledků nemá přímý vliv na harmonii, melodii nebo jiné aspekty hudby,” říkají vědci. “Naše výsledky se vztahují pouze na výkyvy zvukových signálů, které mohou odrážet aspekty rytmu hudby.”

Ne všechny složité rytmy jsou však příjemné pro lidské ucho. Dle měřítka Heather Jennings všechno, co má hodnotu více než jedna, se dá v podstatě definovat jako hluk. Jaké hodnoty pak dosahuje tradiční česká hudba? Na žebříčku americké vědkyně se umísťuje někde uprostřed, není tak ani příliš komplikovaná ani příliš jednoduchá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *