I přes diktát komunistického režimu, v období od konce 40.let do roku 1989 byla hudba jedním z mála dostupných projevů svobody a individuality během této krušné doby. Hudba byla v podstatě kulturní protiváhou k utlačování a omezování veřejnosti komunistickým režimem. Samozřejmostí je, že mnoho generací Čechů vyrůstalo s hudbou jako nedílnou součástí svého života. Jak