Rozhodně je zajímavé pozorovat, jakým vývojem česká hudba prošla za posledních několik desetiletí. Když se podíváme na dnešní českou hudební scénu, zjistíme, že kromě popových skladeb jsou dnes také v oblíbě punkové a rockové skladby. Kdo by toto býval čekal! Když se bavíme o oblíbené české hudbě, zřejmě nemůžeme opomenout hudbu vážnou. Jak dobře znáte velká jména klasické české hudby, například Bedřicha Smetanu, Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka?

Bedřich Smetana

Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 jako jedenácté dítě v pivovarské rodině z Litomyšle. Když mu bylo pouhých pět let, již hrál na housle v kvartetu, o rok později začal hrát na klavír a v osmi letech složil své první hudební dílo. Smetana odešel do Prahy studovat hudbu a působil tam jako učitel v rodině hraběte Thuna. V roce 1856, skladatel se přestěhoval do švédském Göteborgu, kde pracoval jako učitel, dirigent a klavírní virtuos. V roce 1874 ho však postihla nevysvětlitelná nemoc, která mu způsobila ztrátu sluchu.

Antonín Dvořák

Antonin DvorakAntonín Dvořák se narodil 8. září 1841 v Nelahozevsi, kde strávil své mládí. Malý Antonín byl hudebně založen již od raného dětství – hrál na housle, klavír a varhany. Díky svému strýci, který ho finančně podporoval, Dvořák odešel do Prahy, kde vystudoval na varhanické škole. Jeho první úspěch přišel v roce 1877, kdy Dvořákovo dílo upoutalo pozornost již slavného skladatele Johannese Brahmse. Antonín Dvořák však nebyl žádný usedlý a seriózní umělec. Jeho současníci ho považovali za podivného a výbušně výstředního. Líbilo se mu nosit nápadné oblečení a své myšlenky zapisovat na manžetách.

Leoš Janáček

Leoš Janáček se narodil v Hukvaldech 3. července 1854. Když mu bylo jedenáct let, jeho otec ho poslal studovat do Brna a pak do Prahy a Vídně. Po studiích se vrátil do Brna, aby se stal ředitelem varhanické školy a působil jako dirigent, a brzy začal svou kariéru jako skladatel. Začal intenzivně studovat a sbírat lidové písně a stal se jedním z nejvýznamnějších tvůrců české i moderní hudby.